Batman Arkham Asylum copy

Batman: Arkham Asylum

Με βαθμολογίες παντού πάνω από 90 στα 100 και με βραβείο Most Critically Acclaimed Superhero Game Ever στο Guinnes World Record, ένα από τα καλύτερα video games με τον Batman.